top of page

5 trendů v robotice vytvořených pod vlivem pandemie

Nová nečekaná rizika odhalená nástupem COVID-19 vrhla nové světlo na výhody automatizace a robotizace ve výrobě. Možná i to stálo za rozhodnutím portálu Trade Media International uskutečnit tradiční konferenci ROBOTY 2022, i když poněkud netradiční formě. Naštěstí s tradičně silným obsahem. Konference jako každý rok zkoušela mapovat trendy v robotice i přidružené automatizaci. Nikoho jistě nepřekvapí, že je utváří právě příslovečný nový normál ve výrobě.


Za AMSP ČR se konference zúčastnila naše členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR, paní Eva Svobodová, která popsala hlavní myšlenku projektu, spolupráci s technologickými firmami a otázku financování. Za generálního partnera projektu na konferenci vystoupil pan Jan Hanuš, manažer Komerční banky, který nastínil to, jakou roli může hrát banka, eventuálně dotační programy u MSP, vliv otázky udržitelnosti a dodržování přísnějších evropských standardů.

5 trendů v robotice podle IFR z údajů v roce 2021

  1. Roboty jsou chytřejší: Během příštích 10 let budou roboty díky vývoji sémantické inteligence stále více schopny posoudit a vhodně reagovat na své prostředí. Například robot rozpozná, zda je předmět před ním člověk, nebo stroj. Bude schopen rozpoznat zamýšlený pohyb osoby – například směřující ke dveřím – a poté odpovídajícím způsobem přeplánuje cestu. Můžeme také očekávat další vývoj v rozpoznávání řeči a gest, což umožní robotům odpovídajícím způsobem reagovat na pracovníky a širokou veřejnost. Je důležité si uvědomit, že zatímco roboty budou stále více schopny rozhodovat o tom, jak nejlépe provést určitý úkol, bezpečnost bude mít vždy přednost. Zajistí ji lidská obsluha, na základě pevně zakódované vrstvy instrukcí – například stop, pokud je nějaký objekt blíže než 10 cm.

  2. Roboty umožňují flexibilní výrobu: Výrobci nyní automatizují výrobní linky propojením strojů – včetně robotů – navzájem i systémy plánování podnikových zdrojů. Výrobní proces lze automaticky spustit dokončeným designem produktu nebo zadáním objednávky. V takovém nelineárním rozložení výroby lze rychle rekonfigurovat kolekci malých produkčních buněk, aby prováděly části výrobního procesu. Autonomní mobilní roboty přenášejí materiály a součásti mezi buňkami, rovněž mohou aktivovat stroje v buňkách a provádět některé úkoly sami. Pomocí systému 3D strojového vidění budou mobilní roboty v budoucnu schopni provádět dohled nad kvalitou dílů při jejich přepravě, což zajistí kontrolu kvality za chodu a na konci cyklu minimalizaci odpadu i snížení nákladů.

  3. Roboty vstupují na nové trhy: Páteří většiny výrobních ekonomik jsou malí a střední výrobci (MSP), ale mnoho z nich se automatizovalo pomalu. Současně ale sledujeme trend dramatické změny. V první řadě je nyní snazší programovat a přepracovávat roboty prostřednictvím intuitivních rozhraní. Zadruhé lze novou generaci kolaborativních robotů snadno integrovat do stávajících výrobních procesů společně s pracovníky – oproti automatickému přeplánování celé výrobní linky. A konečně, obchodní modely Robots as a Service, ve kterých si společnosti roboty pronajímají, nikoli kupují, odstraňují potřebu počátečních kapitálových výdajů, čímž je pro malé výrobce ještě atraktivnější učinit počáteční krok k robotizaci.

  4. Roboty umožňují odolné dodavatelské řetězce: Obchodní válka mezi USA a Čínou, pandemie COVID-19 a Brexit zvýšily povědomí o rigidní povaze globálních dodavatelských řetězců. Roboty umožňují výrobcům zabudovat odolnost do vlastních dodavatelských řetězců. Například kolaborativní roboty, které pracují společně s lidmi a lze je rychle přepracovat, je možné využít k výrobě v obdobích špičky objednávek, kdy je pro většinu výrobců obtížné zvýšit počet zaměstnanců. Roboty také pomáhají, jak již bylo uvedeno, při plnění požadavků na sociální distancování v továrnách. A konečně, přijetí robota činí z místní výroby ekonomicky výhodnější alternativu, což dává výrobcům v rozvinutých ekonomikách větší flexibilitu při přizpůsobování dodavatelských řetězců v reakci na globální otřesy.

  5. Snížená uhlíková stopa: Roboty přispívají ke snižování celkové uhlíkové stopy výroby tím, že minimalizují plýtvání materiálem a umožňují výrobcům optimalizovat prostor – a tím i energie spojené s osvětlením a vytápěním. Jak je uvedeno výše, roboty umožňují kratší dodavatelské řetězce, což může přispět k dalšímu významnému snížení stopy. Samotné roboty jsou také stále energeticky účinnější. Například jsou stále častěji vyráběny z lehčích, kompozitních materiálů, využívají energeticky účinné motory či převody se sníženými ztrátami třením. Mnoho z nich má úsporné režimy, když jsou v pohotovostním režimu, a také energeticky účinné řídicí a pohonné technologie. Vylepšené plánování dráhy a mapování zrychlení a pohybu na požadovaný taktovací čas také snižuje energii potřebnou k provádění úkolů. Roboty mají v neposlední řadě obvykle dlouhou životnost, kterou lze v dnešní době dokonce prodloužit, a poté do hry vstupuje navíc možnost renovace a recyklace.

ZDROJ: Vše o průmyslu, Lukáš Smelík (Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.)

 

Přeji Vám úspěšný pracovní den, plný správných rozhodnutí 🍀.

Ing. Ivana Domaníková zástupce GŘ

projektová manažerka: Rok nových technologií 2022; Export

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

www.amsp.cz / +420 736 273 881 / domanikova@amsp.cz82 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page