top of page

Co můžou nabídnout technologie v zaměstnání?

Virtuální svět a technologie přináší novou perspektivu. Navazujeme na sérii článků o VR technlogii. Jak využívají nové technologie v Immersive Technologies?

Immersive Technologies doporučuje v sektoru vzdělávání zaměstnanců následující hlavní scénáře:


Onboarding nováčka a seznámení s firmou

Proveďte nováčka základními procesy ve virtuální realitě. S chytrými brýlemi si jednoduše prohlédne veškeré firemní prostory, přehraje si vyprávění o historii a strategii firmy nebo se potká s ředitelem, aniž byste museli platit cestu na centrálu a čas personalistů. Onboarding v XR je efektivnější a rychlejší, vhodný je proto zejména pro firmy s velkou fluktuací zaměstnanců a brigádníků.

Odborné VR školení bez nutnosti zastavovat provoz

Některé pracovní postupy a procesy by k zaškolení zaměstnance vyžadovaly pozastavení výroby. Ve virtuální realitě můžete ale výrobní linku nasimulovat a zaměstnanec absolvuje odborné školení prožitkem za plného provozu. Pro následné vyhodnocení budete mít k dispozici veškeré záznamy ze školení. Využít je můžete také pro analýzu chyb v pracovním postupu.

BOZP a specializovaná školení

Pokud potřebujete, aby vaši zaměstnanci byli na krizové situace skutečně připraveni, nechte je prožít si krizový zážitek – poskytnutí první pomoci nebo evakuaci při požáru. Reálný prožitek jim v hlavě zůstane déle než textový či mluvený popis situace.

AR školení pracovních postupů

Za pomoci AR brýlí nebo tabletu se zaměstnanec učí pracovní postupy přímo na stroji. Narozdíl od VR školení je potřeba mít k dispozici stroj v provozu. Učení je ale mnohonásobně rychlejší, protože zaměstnanec všechny kroky vidí v zorném poli brýlí. Postupy jsou svázané s digitálním dvojčetem zařízení a můžete je snadno aktualizovat.


Zásadní atributy v procesu školení a vzdělávání u XR technologií:

  • věk cílové skupiny

  • počet účastníků ve skupině

  • velikost prostoru pro školení

  • použitá technologie

  • vstupní skills většiny účastníků v XR technologiích

  • motion sickness minimalizovaný jak technologií, tak SW

  • délka školení

Má virtuální učení nějaké nevýhody?

Futurista Bernard Marr poukazuje na to, že obavy o soukromí při procházení internetu platí i ve virtuálním prostoru. „Sledování bude pravděpodobně ještě invazivnější a intenzivnější ohledně obav“ říká. XR technologie zahrnují často sledování očí a brzy používaná haptická zařízení mohou sledovat naše emoce a fyzické reakce. Zaměstnavatelé budou muset zahrnout jasné zásady ochrany soukromí, pokud chtějí tyto technologie používat při školení svých zaměstnanců.


Vše je s časovým nadhledem v podstatě fascinující „XR cestou“ firemního a školského sektoru v implementaci XR technologií do svých procesů vzdělávání. Proměnlivost a vzestupná tendence kvalitního hardwaru a zvyšujícího se množství obsahu a forem vzdělávání je téměř zaručena. Co nám pravděpodobně zůstane konstantou, jsou pozitivní atributy v efektivitě přijímání informací a učení. Proto si tedy závěrem dovolíme říci motivační heslo:

„XR a vzdělávání dává smysl!“.


Článek vznikl za přispění Roberta Paskovského, děkujeme.11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page