top of page

Covid-19 a změny v podnikání

Nejnovější průzkum agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v rámci Roku nových příležitostí 2021 mapuje dopady koronaviru a jejich zvládání z pohledu podnikatelů. Průzkum realizovaný v první polovině února 2021 prokazuje, že dva ze tří malých a středních podniků (MSP) byly negativně zasaženy situací kolem Covidu-19, a to nejčastěji poklesem zakázek nebo nutností přerušit či omezit činnost. 42 % ze zasažených firem muselo kvůli vzniklé situaci sáhnout do finančních rezerv a rovněž 30 % podnikatelů odkládalo kvůli pandemii investice. Nejčastěji podnikatelé využívali kompenzační bonus a program Antivirus na udržení zaměstnanosti. Překvapivé je, že 40 % podniků nevyužilo žádnou formu výpomoci. Zajímavostí také je, že ve výhledu pro rok 2021 se podniky neshodnou – růst i pokles obratu očekává přibližně stejný podíl podniků. Mírná většina (55 %) negativně zasažených podniků očekává, že zotavení se z krize jim bude trvat více než rok.

Průzkum se uskutečnil po téměř rok dlouhém trvání pandemie, která se negativně dotkla minimálně dvou třetin MSP. Omezení provozu či dokonce jeho uzavření je kritický moment v životě firmy, kdy nejde jen o uzavření provozu jako takového, ale o další náklady a tým zaměstnanců, které nikdo plně nevykompenzuje. Splátky úvěrů bez moratoria mohou za pár měsíců zlikvidovat mnohaletou dřinu, s níž je často podnikání spojeno. Firmy musí i při zavřených či omezených provozech platit smluvní nájem a služby, i když je nečerpají, a řadu dalších fixních nákladů.

Výsledky průzkumu, Covid a Změny v podni
.
Download • 1.39MB
Tisková zpráva, Zvládání dopadů koronavi
.
Download • 294KB

Konferenci k tomuto tématu sledujte zde:

Hezký den! :)

Ivana Domaníková, AMSP ČR.

54 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page