top of page

Digitální ekonomika v číslech za rok 2022

ČSÚ 29. listopadu 2022 zveřejnil souhrnnou datovou publikaci Digitální ekonomika v číslech - 2022 obsahující v přehledné formě základní údaje o rozvoji digitalizace naší ekonomiky ve srovnání s ostatními státy EU.

Na 80 stranách rozdělených do sedmi kapitol naleznete ve 40 tabulkách a téměř 200 grafech podrobné údaje o ICT odbornících včetně jejich průměrné mzdy, studentech a absolventech ICT oborů na vysokých školách.

A dále údaje o celkových investicích do ICT vybavení a softwaru, výdajích domácností za telekomunikační služby či údaje o výdajích na výzkum a vývoj v této oblasti.


Nechybí zde ani přehled o vývozu a dovozu ICT zboží a služeb a v poslední kapitole pak hlavní ekonomické ukazatele za podniky v ICT sektoru. Kromě dat za Česko jsou ve většině případů uváděny také informace za státy Evropské unie a uživatel si tak může udělat obrázek o tom, jak si stojíme v oblasti digitalizace naší ekonomiky ve srovnání s ostatními státy společenství. Každá kapitola obsahuje i metodický úvod a odkaz na stránky s ČSÚ s podrobnějšími údaji pro danou oblast.

Přečtěte si tiskovou zprávu Zájem cizinců o ICT obory na českých vysokých školách výrazně vzrostl.

Elektronická verze publikace s propojením na zdrojová data, je v české verzi dostupná zde: https://www.czso.cz/csu/czso/digitalni-ekonomika-v-cislech-2022

Do konce roku bude zveřejněna na stránkách úřadu i její anglická verze.

28. listopadu 2022 vyšla Statistická ročenka České republiky - 2022

obsahující v kapitole 22. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST nejnovější souhrnná data z našich statistik o informačních a komunikačních technologiích (ICT).


V úterý 22. listopadu 2022 ČSÚ zveřejnil publikaci Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2022 obsahující podrobná data o digitalizaci českých domácností, které pocházejí

z každoročního evropského šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami.

Cílem tohoto šetření je zjistit přístup domácností k vybraným digitálním technologiím (především internetu) a měřit, jak a k čemu jej využíváme především pro naše soukromé účely. Kromě údajů za ČR je v ní k dispozici

v 15 kapitolách jak krajské srovnání, tak i srovnání s ostatními státy EU.


1. Počítače a internet v domácnostech

2. Používání internetu jednotlivci

3. Používání mobilního telefonu a internetu na mobilním telefonu

4. Udržitelnost v ICT

5. Komunikace na internetu

6. Sociální sítě

7. Vyhledávání vybraných informací na internetu

8. Používání internetu pro zábavu

9. Zapojení se do občanských aktivit

10. Vzdělávání se na internetu

11. Používání internetového bankovnictví a jiných finančních služeb

12. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě

13. Nakupování přes internet

14. Zboží a služby nakupované přes internet

15. Internet věcí

Podívejte se na prezentaci a tiskovou zprávu Chytrou televizi používá 44 % domácností z tiskové konference k těmto


údajům.


Všechny statistiky produkované ČSÚ z oblasti měření informační společnosti

a digitální ekonomiky jsou pak k dispozici zde.


· Domácnosti a jednotlivci

· Podniky

· Veřejná správa

· Zdravotnictví

· Školství

· Digitální dovednosti

· ICT odborníci, studenti a absolventi

· ICT infrastruktura

· ICT investice

· Zahraniční obchod s ICT zbožím a službami

· Odvětví informační ekonomiky

Věřím, že mohou tyto výstupy poskytnout řadu cenných informací.


Zdroj:


66 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page