top of page

Digitalizací pro úspěšný business

V asociaci se Strive Czechia pomáháme drobným podnikatelkám

a podnikatelům růst a uspět ve světě digitální ekonomiky.

Strive Czechia představuje komplexní přístup k překonávání hlavních bariér rozvoje pro malé podniky (primárně do 10ti zaměstnanců) v České republice.


V rámci tříletého projektu:

1. Společně s partnery vybudujeme komplexní digitální místo podporující skupinu drobných podnikatelů v Česku – interaktivní webovou platformu, skrze kterou získají podnikatelky a podnikatelé přístup k relevantním informacím, digitálním nástrojům i kvalitnímu mentoringu a rozvoji.


2. Společně s partnery z finanční sféry vyvineme produkty speciálně upravené pro potřeby malých podniků v Česku.


3. Naformujeme a podpoříme potřebné systémové změny, sdílení a přenos zkušeností a lepší fungování a komunikaci ekosystému, který podporuje podnikatelského ducha a úspěch v České republice. Demystifikujeme

a zpřístupníme užitečnou digitalizaci i pro malé podniky. Zohledníme specifické potřeby žen ve vedení. Demystifikujeme a zpřístupníme užitečnou digitalizaci

i pro malé podniky. Zohledníme specifické potřeby žen ve vedení.


Příklady z praxe jsou vždy inspirující.

Alena celý svůj profesní život pracovala v překladatelských agenturách.

Jejím snem vždy bylo postavit se na vlastní nohy a podnikat. Svou firmu se rozhodla založit v roce 2020, těsně předtím, než svět zasáhla pandemie covid-19. Díky rozsáhlým zkušenostem z oboru má silnou expertízu, podnikání ji roste

a už nyní zaměstnává dva další překladatele. Najednou se musí soustředit

na management týmu i projektové plánování. S vedením lidí však nemá žádné zkušenosti. Oba její zaměstnanci navíc bydlí mimo Prahu, veškeré porady tak probíhají online. Alena potřebuje svůj tým organizovat efektivně, ráda by

v rostoucí firmě zjednodušila procesy plánování i komunikace. Poslední dva roky byly těžké. Alena strávila z důvodu pandemických restrikcích většinu času sama doma. Nezná tak žádné jiné podnikatele v obdobné situaci, se kterými by se mohla poradit a sdílet zkušenosti.

Potřeby

Přístup k digitálním nástrojům pro projektový management

Mentoring vedení týmu (v online prostředí)

Networking a sdílení zkušeností


Proč?

  • Češi jsou podnikavý národ

  • Až 94 % podniků v České republice má méně než 10 zaměstnanců

  • Malé podniky jsou jedním z nejdůležitějších článků udržitelné české ekonomiky

  • Ženy jsou důležitou skupinou v jejich vedení, denně usilují o úspěch a zajištění sebe i svých rodin. Přesto jsou v oficiálních strategiích stále často opomíjené a naráží na překážky

  • Větší pozornost je věnována velkým a středním podnikům, které však mají kapacity

Komu projekt pomůže?

LOKALITA Česká republika

GENDER Vše (minimálně 40 % podniků vedených ženami)

VELIKOST 2-10 zaměstnanců

sekundárně: 11-55 zaměstnanců

včetně Ukrajinských podnikatelů a podnikatele


Více příběhů, rad a inspirace najdete na Strive Czechia.
56 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page