top of page

Existují scénáře XR technologií pro školství?

Jaké jsou hlavní scénáře XR technologií pro školství si představíme v dnešním článku.


  1. zobrazování 3D vizualizací a interakcí předmětů, komplexních jevů, časových a pohybových sekvencí či simulací

  2. cestování v čase a prostoru

  3. 3D zobrazení kritických míst kurikula, nebo-li míst v učebních plánech, která dlouhodobě vykazují špatné výsledky v pochopení studentů

  4. prožít na vlastní kůži s minimálními náklady a nulovým rizikem situace vzdálené, nebezpečné či reálně nemožné

  5. opakované trénování pracovních postupů, pohybových sekvencí či komunikačně náročných situací

  6. vizualizace scénářů, které šetří škole finance a lze je simulovat opakovaně bez více nákladů (např. chemické laboratorní práce)

Jaké jsou formy obsahu

3D objekty

Velmi jednoduchá forma, kdy je předmět, zvíře, nebo lidský orgán zobrazen ve 3D podobě. Lze si jej prohlédnout za všech stran, otočit, případně je možná základní interakce. Je to asi nejdostupnější forma VR obsahu, která ale zdaleka nevyužívá plný potenciál virtuální reality.

360° videa

Snímaná současně všemi směry, což nás ponoří do reálného místa. Interakce s okolím zde není možná, ale prostřednictvím těchto videí se můžeme ocitnout kdekoliv na zeměkouli. Využití v zeměpisu, biologii, dějepisu či výtvarné výchově se samo nabízí. Ať už se budete chtít se třídou podívat na korálový útes, výbuch sopky, či sixtinskou kapli, díky VR máte vše na dosah ruky.


Originální vzdělávací materiály

Využívají pohlcující imerzivní prostředí, ve kterém je uživatel přímým účastníkem a může interagovat s prostředím. Prožíváme zde reálně působící situace, přesouváme se, zkoumáme a přímo ovlivňujeme své prostředí, provádíme zadané úkoly, sledujeme procesy či děje. Tento typ materiálu je pravděpodobně nejvíce efektivní, protože se při něm ponoříme do problematiky a informace vnímáme všemi smysly.

Virtuální schůzky

Specifickou část vzdělávacího obsahu budou tvořit aplikace, které nám umožní spolu komunikovat v jednom prostoru, i přesto, že jsme každý někde jinde. Tento typ distančního vzdělávání ještě není tak rozšířený. Výuka ve virtuální učebně ale umožňuje mnohem větší míru vzájemné interakce, komunikace, spolupráce a společných zážitků. Neologismem bychom mohli označit tento typ vzdělávání jako „metaverse edukační kanál“.

Virtuální realita rozhodně najde využití napříč celým Rámcově vzdělávacím systémem a průřezovými tématy. Počínaje STEM předměty, dějepisem, jazyky až po kyberbezpečnost či kritické myšlení. Najdeme zde i soft skills, simulátory a množství aplikací typu edutainment – které mají pobavit a zároveň vzdělávat.


Článek vznikl ve spolupráci s Robertem Paskovským, děkujeme.5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page