top of page

Zapojení XR technologií v procesu vzdělávání

Evropa i celý svět prochází technologickými změnami, které citelně urychlila pandemie covidu.


Distanční vzdělávání, hledání motivačních prvků v postinformační době, kdy je velmi těžké upoutat pozornost posluchače, a efektivní způsoby školení.

To jsou atributy shodné, jak pro firemní, tak školní vzdělávání.

XR technologie jsou jednou z hlavních odpovědí na tyto potřeby a v následujících odstavcích si představíme důležitá fakta týkající se tohoto tvrzení.

Vedoucí faktor

Vedoucím sektorem, se kterým chce spolupracovat až 55,8 % společností podporujících XR technologie, je právě vzdělávání.

Rozmanitost použití – od tréninkových simulátorů, k vizualizaci abstraktních pojmů a jevů, k vytváření učebních scénářů a to v pozici školení zaměstnanců i ve školním vzdělávání. Vlastnosti XR technologií mají pozitivní účinek na všechny generace. Důležitá je vždy metodika a didaktika využití XR technologií a jejich implementace do procesu.


V průzkumu EdTech Times uvedlo: 91 % pedagogů podpořilo pozitivní dopad na vzdělání.


Pedagogové se zkušenostmi s technologií XR, vidí jednoznačně pozitivní dopad na vzdělávání (EdTech Times, 2018). XR technologie a vzdělávání se k sobě hodí a to díky aspektům, které hrají při vzdělávání důležitou roli.


Jedná se o:

  • motivaci

  • vlastní zážitek

  • zapamatovatelnost

  • zájem a soustředění


Virtuální realita je technologie umožňující uživateli ocitnout se v simulovaném, interaktivním prostředí. K výše vypsaným pozitivním vlastnostem doplňuje ještě silný trumf - „imerzi“ (nebo-li „obklopení, ponoření, pohroužení“).

Jednoduše vnímáme danou informaci a koncentrujeme se velmi usilovně právě na ni, a to během několika desítek sekund, kdy s virtuální realitou začneme pracovat.


Tady a teď se ocitáme v jiném virtuálním světě a intenzivně prožíváme většinu působících vjemů. Zapamatovatelnost prostřednictvím VR je dle britských a amerických studií mnohem lepší, dosahuje + 109% hodnot při použití VR headsetu oproti běžným formám vzdělávání.


AR (augmented reality) má zase pozoruhodný vliv na náš mozek


Některé studie ukazují, že oblast mozku, která je zodpovědná za kódování paměti, vykazuje třikrát větší aktivitu z obsahu s AR než z obsahu bez AR. Tato statistika je poměrně významná ve vztahu ke vzdělávání a podnikání, protože ukazuje vyšší emoční zapojení účastníků.


Článek vznikl ve spolupráci a za přispění Roberta Paskovského, Immersive Technology


12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page