top of page

Zpráva o udržitelnosti díl. 3 – Jak naložit s hotovým reportem

Cílem mnoha firem je vydat nefinanční report. Tím to však nekončí. Dále by měla následovat řada aktivit na využití jeho potenciálu. Na to se často zapomíná, a to je velká škoda.

Interní komunikace – udržitelnost je úžasný nástroj pro budování firemní kultury. Nemůžeme čekat, že si zaměstnanci přečtou celou zprávu sami. Musíme jim jít naproti a informace pro ně vyfiltrovat a vhodně podat. Proto se dělají shrnující videa, vybírají se zajímavé části do letáků a sbírá se zpětná vazba od zaměstnanců. Cílem je, aby pochopili že report je především o nich. A to nejdůležitější: Do procesu udržitelnosti je musíte aktivně zapojit, aby to byli právě oni, kdo ovlivní, co bude v reportu napsáno příští rok.


Externí komunikace – Počet uvědomělých zákazníků roste, ale nemůžeme očekávat, že budou nadšeně pročítat váš report. Opět je potřeba vybrat zajímavé části a komunikovat je aktivně veřejnosti. S reportem se také můžete ucházet o ceny v soutěžích. Hlavně byste ho měli rozeslat všem svým partnerům a prezentovat se s ním při představování firmy a navazování obchodních vztahů.


Porovnání a hodnocení firmy – Díky datům v reportu, lze objektivně zhodnotit udržitelnost firmy. Málokdo to však opravdu dělá. Report je plný čísel a hodnot, které lze porovnat. Pro svou firmu tak můžete získat certifikaci, skóre, nebo místo v žebříčku, abyste vyhodnotili, jak dobře si v udržitelnosti vedete. Takové objektivní hodnocení samozřejmě buduje dobré jméno firmy. Stále více to však sledují také odběratelé, banky a investoři. Velká část soukromých a veřejných financí bude k dispozici pouze pro firmy, které jsou hodnoceny jako udržitelné.


Strategické řízení – A teď o pár kroků zpět. Proč jsme vlastně report dělali? Abychom vyhodnotili, jak se nám daří naplňovat naši strategii udržitelnosti. Pravděpodobně také zjistíme, že některé cíle splníme, ale jiné naplňujeme příliš pomalu. Report nám odhalí, co jsme proto udělali, co fungovalo a co je potřeba zlepšit. Je to tedy podklad pro strategická rozhodnutí. Po vydání reportu by měl k vedení putovat seznam opodstatněných opatření, která by pomohla situaci zlepšit. Cíle se sami nenaplní a pokud jsou nastavené správně, tak jsou ambiciózní a vyžadují inovace a změny.


Pokud stále zůstaly nějaké vaše otázky nezodpovězeny, neváhejte se obrátit na společnost Fair Venture s.r.o.

Podporovatel projektu Rok nových příležitostí 2021 , společnost Fair Venture s.r.o. je konzultační a podpůrná společnost v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a firemní udržitelnosti. V rámci modulu II. nám společnost Fair Venture s. r. o. připravila několik článků k udržitelnému podnikání v malé firmě. Za dnešní článek děkujeme: Fair Venture s.r.o.


Hezký den! :)

Ivana Domaníková, AMSP ČR.

30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page